Disclaimer:

DCAD besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. De verstrekte informatie op de website wordt zo actueel mogelijk bijgewerkt. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de website niet (niet meer) geheel juist is. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Het staat DCAD vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. DCAD kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze website verstrekte informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

DCAD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, de voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze website en/of met de onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrechten. Deze rechten berusten bij DCAD. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DCAD is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Pdf-documenten:

De website maakt veel gebruik van documenten in pdf-formaat. Pdf is een bestandsformaat dat is ontwikkeld door Adobe. Het wordt gebruikt om documenten 'af te beelden' met behoud van hun oorspronkelijke vorm. Om pdf-documenten te kunnen bekijken, moet u beschikken over het programma Adobe Reader. Dit programma zorgt ervoor dat uw browser pdf-bestanden 'herkent' en laat zien. Als u niet beschikt over Adobe Reader, dan kunt u dit op www.adobe.com downloaden.

Google Analytics Privacy:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Home Curriculum Vitae Portfolio Opdrachtgevers